PREZENTACE A PRODEJ NEMOVITOSTÍ

 

Naše služby jsou založené na efektivnějším získávání zájemců pomocí rozsáhlé a atraktivní prezentace, díky které dokážeme prodávat nemovitosti rychleji a za nejvyšší možnou cenu. Každý prodej se skládá z několika důležitých kroků, které je nutno znát a pracovat s nimi. Pro vaši představu jsme vytvořili časovou linku s detailnějším popisem našich služeb.


PŘÍPRAVA

Příprava je při prodeji stěžejní. Nejpodstatnějšími body jsou odhad stavu a určení ceny. Ocenění nemovitosti je otázkou mnoha vzorců, tabulek, koeficientů a závisí i na vlastním uvážení a odhadu znalce. Naše společnost si je těchto faktů vědoma, proto také disponujeme odborníky, kteří vám při řešení těchto propočtů pomůžou. Nejprve zhodnotíme stav objektu, pak zjistíme ceny podobných nemovitostí v dané lokaci, analyzujeme výsledky a v závěru navrhneme cenu.


STAV

CENAPREZENTACE

Kvalitní prezentace je vždy klíčem k úspěchu. Nejde jen o to nemovitost vyfotografovat a umístit na realitní server. Důležité je vše uklidit a naaranžovat tak, aby došlo ke zvýšení atraktivity nemovitosti pro co nejširší okruh potenciálních zájemců. To se dělá především sladěním barevných schémat, uspořádáním nábytku a barevně sladěných doplňků, nastavením osvětlení a odstraněním všech negativních elementů, které by potenciálnímu zájemci ztěžovaly představu o bydlení. Až když je tohle připraveno příchází na řadu profesionální fotograf. Kromě fotografií využíváme ke komunikaci s potencionálními kupci  virtuální prohlídku, 2D a 3D zobrazení stávajícího stavu a ukázky možných úprav nemovitosti.


HOME STAGING

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

VIZUALIZACE

NÁVRHY ÚPRAVPROPAGACE


Pomocí marketingového výzkumu docházíme ke zjištění cílové skupiny. Na základě zjištěných skutečností přijmeme opatření, jejichž cílem je nabídnout této skupině zákazníků nemovitost jako prvním a s co možná největší přidanou hodnotou, ve správný čas, v ideálním místě a za vhodnou cenu. K tomu využíváme online, tištěnou a venkovní reklamu. Vše propojujeme a vážeme tak, že urychlíme proces prodeje minimálně o polovinu průměrné doby a přitom způsobem na úrovni.PROHLÍDKA

Naši architekti vám budou k dispozici při prohlídkách. To je obrovská výhoda hned ze dvou důvodů. Ten první je, že vám poradí a vysvětlí vše co vás o nemovitosti a jejím konstrukčním a proporčním rozvržení zajímá. A ten druhý je oponentura. Kupující mohou přivést vlastního odborníka, který bude mít odlišný pohled na nemovitost a může situaci prodeje zkomplikovat. Dokonce i v takových situacích, kdy jste přesvědčeni o klidném průběhu.


ASISTENCE

OPONENTURAPRODEJ

V případě nalezení zájemce je před vámi ještě několik kroků. Jeden z nich je zjištění způsobu financování ze strany kupujícího. Ne vždy má klient vlastní peníze a tak do celého procesu vstupuje třetí strana zřizujicí například hypotéku. Musíte tedy zjistit jestli je vše v pořádku. V momentě, kdy jsou vám všechny důležité informace známy a odpovídají domluvě, můžete nechat podepsat rezervační smlouvu. Co je rezervační smlouva? Jak probíhá přepis nemovitosti? Kdy obdržíte peníze? Na podobné dotazy vám odpoví náš advokát a zároveň se postará o klidný průběh celé závěrečné etapy.